یک سوم از کاربران اینترنت در اروپا قربانی حمله بدافزارها

نزدیک به یک سوم از کاربران اینترنت در اروپا در سال ۲۰۱۰ شاهد آلوده شدن رایانه‌های خود به ویروس رایانه‌ای بودند.

 در انگلیس نزدیک به ۳۱ درصد کاربران اینترنت به خاطر حملات اینترنتی و ویروس‌های رایانه‌ای اطلاعات شخصی خود را از دست داده‌اند.

از سوی دیگر ۸۴ درصد از کاربران اینترنت در اروپا در سال ۲۰۱۰ برای محافظت بیشتر از رایانه‌های شخصی خود، نرم‌افزارهای امنیتی خریداری کرده‌اند.

نزدیک به چهار درصد از کاربران اینترنتی در اروپا نیز شاهد سوء استفاده از اطلاعات شخصی خود در اینترنت بودند و سه درصد نیز به خاطر این حملات با ضرر مالی مواجه شده‌اند.

/ 0 نظر / 7 بازدید